Home Stichting OKERO

Historie

De oorsprong van ons werk ligt bij een afstudeeropdracht van Mariko van Vemde. In 1998 ging zij voor haar afstudeeronderzoek ( als student aan de Wageningen Universiteit ) vier maanden naar Kisii in Kenia. Het onderzoek was door de Keniaanse Martha Momanyi bij de universiteit in Nederland geïnitieerd. Martha en haar man Reuben boden Mariko tijdens haar verblijf in Kenia onderdak. Moeder Riet van Vemde kwam Mariko in deze periode opzoeken en beide waren geraakt door de  ( erbarmelijke ) situatie van weeskinderen daar. Na terugkomst in Nederland besloten ze om Stichting OKERO op te richten. De naam van de stichting is ontleend aan de achternaam van de eerste kinderen, die door ons gesteund werden.

Doel

Het doel is een aantal weeskinderen in Kenia de kans te bieden om (goed) onderwijs te kunnen volgen. Dit omvat het hele traject van basisschool tot en met een gerichte beroepsopleiding of een eventuele universitaire studie. Om dit mogelijk te maken wordt vanuit de stichting financiële ondersteuning gegeven voor de kosten van scholing en studie, maar ook voor de bijkomende kosten, zoals medische verzorging, schooluniform en de kosten van de verzorging tijdens de vakanties.

Activiteiten

De belangrijkste bron van inkomsten is een grote groep trouwe donateurs, die de stichting financieel ondersteunt. Daarnaast worden er af en toe diverse acties in de regio gehouden. Ook vindt er regelmatig een verkoop van producten uit Kenia plaats.

Donateur worden

Wanneer u ons werk wilt steunen, kunt u zich aanmelden als donateur.

Hier aanmelden als donateur.

Bestuur

Als bestuur stellen we ons graag aan u voor:

 

Voorzitter :

Mariko van Vemde  

Warnsveld                     

Secretaris :  

Peter van der Steege

Gorssel    

   

 

 

 

 

 

                         

Penningmeester : 

Riet van Vemde

Gorssel        

Algemeen bestuurslid :

Sigrit Baalmans

Gorssel

 

 

 

 

 

 

 

  Algemeen bestuurslid :

  Hans Pasman

  Gorssel

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur komt minimaal één keer per kwartaal voor overleg bij elkaar. Regelmatig is er e-mail contact met onze contactpersonen Martha en Reuben in Kenia. Jaarlijks stellen zij een begroting op voor het komende jaar en ook een afrekening na afloop van een kalenderjaar. Beide overzichten worden in het bestuur besproken en goedgekeurd.

Zo mogelijk eenmaal per twee à drie jaar reist een bestuurslid naar Kenia om de kinderen te bezoeken, om het nodige af te stemmen met de contactpersonen en zo onze betrokkenheid bij de kinderen en bij de voortgang van hun studies te tonen. Ook worden dan de scholen bezocht.

Regelmatig worden er donateuravonden gehouden om de donateurs en andere belangstellenden te informeren over de resultaten en de voortgang van het project in Kenia. Daarnaast wordt er regelmatig een nieuwsbrief uitgebracht. 

Gegevens

Naam: Stichting OKERO

Postadres: Noorseweg 16, 7213 XW Gorssel

Telefoon: 0575 - 491890

Oprichtingsdatum: 1 september 1998

K.v.K. 08078473

Bankrekening: ABN AMRO: NL31ABNA 051.87.55.614 

Stichting OKERO en de fiscus

De belastingdienst heeft de Stichting OKERO het kenmerk van ANBI verleend, zodat
giften en donaties gedaan aan de stichting aftrekbaar zijn voor de belasting.
ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Meer ANBI gerelateerde informatie vindt u hier. 

Daarbij wordt ook verwezen naar het Beleidsplan.


Doe meer met uw geld

Het is mogelijk om meer te doen met hetzelfde geld. Dat kan met een zogenaamde notariële schenkingsakte. Als u 5 jaar lang, jaarlijks een vast bedrag aan Stichting OKERO wilt schenken, dan betaalt de fiscus daar, meer dan bij een 'gewone' gift of donatie, aan mee. Terwijl u netto hetzelfde uitgeeft als nu, schenkt u Stichting OKERO meer. Daar zouden we natuurlijk erg blij mee zijn.